Ασφάλεια

ΙΟΙ,ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

          Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της Ιστοσελίδας μας, εισαγάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, σκουλήκια, ‘’βόμβες’’ λογικής ή άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, στον οποίο βρίσκεται αποθηκευμένη ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να επιτίθεστε στην Ιστοσελίδα μας μέσω επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών ή κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών.

Με την παραβίαση της διάταξης αυτής, διαπράττετε ποινικό αδίκημα. Μπορούμε να αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής τάξης και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, θα παύσει αμέσως.

Δεν εγγυόμαστε, ότι η Ιστοσελίδα μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς. Είστε υπεύθυνοι για την κατάλληλη ρύθμιση της τεχνολογίας πληροφοριών, των προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πλατφόρμας, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μία επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών, από ιούς ή άλλα τεχνολογικά επιβλαβή υλικά που μπορεί να προσβάλλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό και οφείλονται στη χρήση της Ιστοσελίδας μας από μέρους σας ή στη λήψη από εσάς του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτήν, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική σελίδα μας, αρκεί να το κάνετε με έναν τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει ή εκμεταλλεύεται την φήμη μας. Δεν πρέπει να αποκτάτε σύνδεση με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπονοείται οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, έγκριση ή υποστήριξη από την πλευρά μας, εκεί που δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο, ο οποίος δεν σας ανήκει.

Η Ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει να πλαισιώνεται σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία, ούτε μπορείτε να σας δημιουργήσετε σύνδεση με οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας, εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Η ιστοσελίδα με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να συμμορφώνεται σε όλες τις απόψεις με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στο Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας.

Εάν θέλετε να κάνετε χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας, διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο: service@oebesa.gr

 

Όπου η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πηγές που παρέχονται από τρίτους, αυτές οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για πληροφορικούς λόγους. Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων ή πηγών και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δύναται να προκύψει από τη χρήση τους από μέρους σας. Κατά την πρόσβασή σας σε έναν διαδικτυακό τόπο μέσω της  Ιστοσελίδας μας σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους όρους των πολιτικών χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίζετε την συμμόρφωση με αυτούς και να καθορίζετε τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών σας.

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Εσείς και εμείς συμφωνούμε την υπαγωγή μας στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, πράγμα που σημαίνει, ότι μπορείτε να εγείρετε αγωγή να επιβάλετε το δικαίωμά σας για προστασία ως καταναλωτής σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης στην Ελλάδα ή στη χώρα της ΕΕ, στην οποία ζείτε.

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, με την τροποποίηση αυτής της σελίδας. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό, προκειμένου να λαμβάνετε γνώση των γενομένων αλλαγών, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν αλλού στην Ιστοσελίδα μας.

 

ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΑΣ

Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχία σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.