Όροι χρήσης και πώλησης

Σε αυτή τη σελίδα (μαζί με τηνΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  ( http://www.oebesa.gr ) καιτην Πολιτική Cookies ( http://www.oebesa-cookies-policy ) και σεοποιαδήποτε άλλα έγγραφα  αναφέρονται σεαυτά θα βρείτε :

πληροφορίες για εμάς

τους όρους χρήση (οι «ΌροιΧρήσης»), σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας http://www.oebesa.gr / (η «Ιστοσελίδα») και

τους νομικούς όρους καιπροϋποθέσεις, υπό τις οποίες σας πωλούμε οποιοδήποτε  από τα προϊόντα (τα «Προϊόντα») πουαναφέρονται στην ιστοσελίδα μας («Όροι Πώλησης»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε τουςΌρους Χρήσης και τους Όρους Πώλησης (από κοινού οι "Όροι") προσεκτικά,πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή να αγοράσετε οποιοδήποτεπροϊόν. Θα πρέπει να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων για μελλοντικήαναφορά. Κάντε κλικεδώ για να τους εκτυπώσετε ή να τους κατεβάσετε. Θα κρατήσουμε αντίγραφο γιακάθε παραγγελία προϊόντος ("Παραγγελίες") που τυχόν κάνετε.

Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδαςμας, δηλώνετε, ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστεμε αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να απέχετε απότη χρήση του δικτυακού τόπου μας.

Οι Όροι Πώλησης θα εφαρμόζονταισε κάθε μεταξύ μας σύμβαση για την πώληση των προϊόντων μας («Συμβόλαιο»). Πριναπό κάθε παραγγελία, θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με τους Όρους Πώλησης. Σεπερίπτωση άρνησης, δεν θα μπορέσετε να παραγγείλετε προϊόντα από την Ιστοσελίδαμας.

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΕΜΑΣ

Η Ιστοσελίδα διαχειρίζεται απότην OEBE Electric Hellas A.E., μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Eλλάδα με αριθμόεταιρείας 057305304000 . Η έδρα μας είναι 5ο χιλιομ Εθνικής ΟδούΘεσσαλονίκης Καλοχωρίου ΤΚ 54628, θεσσαλονίκη. Κύρια διεύθυνση των συναλλαγώνμας είναι η παραπάνω διεύθυνση.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες,παράπονα ή σχόλια για την Ιστοσελίδα μας ή τα προϊόντα μας, παρακαλούμεεπικοινωνήστε μαζί μας:

στο info@oebesa.gr   ή

μέσω του κέντρου επικοινωνίας μας  2310 752 550

Ο ΑΦΜ μας είναι 094097850

Οι αναφορές σε "εμείς","εμάς", "δικό μας" και "OEBE" σε αυτούς τους Όρους αναφέρονται στην OEBE Electric Hellas A.E..

 

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ

Τα υλικά που περιέχονται στην Ιστοσελίδαμας παρέχονται για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και μόνο και δεν ισχυριζόμαστε ότιείναι ή αποτελούν νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές ή οποιαδήποτε άλλημορφή συμβουλών και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

Δεν παρέχουμε καμία εγγύησηή  δήλωση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, ότι τοπεριεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας είναι ακριβές, πλήρες ή επικαιροποιημένο.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη γιαοποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή την εξάρτηση απότις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα μας και, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται απότην ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για απώλεια ή ζημία (είτεάμεση είτε έμμεση) που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μαςεπιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε ή νατροποποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στην Ιστοσελίδα μας χωρίςπροειδοποίηση (βλέπε παρακάτω). Δεν έχουμε καμία ευθύνη, αν για οποιονδήποτελόγο η Ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή γιαοποιαδήποτε περίοδο.

Είστε υπεύθυνοι για τηνπραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στηνΙστοσελίδα μας.

Είστε, επίσης, υπεύθυνοι ναδιασφαλίσετε, ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μέσωτης σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους Όρους Χρήσης και άλλουςισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας,σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις πολιτικέςπου περιέχονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας.

 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Κάθε φορά που κάνετε χρήση ενόςχαρακτηριστικού που σας επιτρέπει να ανεβάσετε περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας,ή να έρθετε σε επαφή με άλλους χρήστες αυτής, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με ταπρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας. Επιβεβαιώνετε,ότι κάθε τέτοια συμμετοχή πράγματι συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα, και ότι θαείστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά υποστούμε, ως αποτέλεσμα αυτήςτης εσφαλμένης αυτής επιβεβαίωσης.

 

Οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετεστην Ιστοσελίδα μας, θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιωτικό. Διατηρείτε όλατα ιδιοκτησιακά σας δικαιώματα  στοπεριεχόμενό σας, αλλά, όταν φορτώνετε ή δημοσιεύετε περιεχόμενο στην Ιστοσελίδαμας, μας χορηγείτε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, ατελή, μεταβιβάσιμη,υπο-εξουσιοδοτημένη άδεια, για τη διάρκεια της προστασίας οποιουδήποτεδικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το περιεχόμενο, να χρησιμοποιήσουμε,αναπαραγάγουμε, διανείμουμε, τροποποιήσουμε και να προβάλλουμε αυτό τοπεριεχόμενο σε οποιοδήποτε μέσο και σε συνδυασμό με (ή για την προώθηση της)Ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Επίσης χορηγείτε την άδεια σεάλλους χρήστες της Ιστοσελίδας να χρησιμοποιούν το περιεχόμενό σας για τους δικούςτους σκοπούς.

 

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τηνισχύουσα νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σεοποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι κάποιο  περιεχόμενο που δημοσιεύθηκε ή ανέβηκε απόεσάς στην Ιστοσελίδα μας, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικήςιδιοκτησίας του, ή του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή. Δεν είμαστε υπεύθυνοιέναντι οποιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτεπεριεχομένου που αναρτάται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του δικτυακούμας τόπου. Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε δημοσίευση κάνετε στηνΙστοσελίδα μας, αν λάβουμε γνώση της δημοσίευσης αυτής και κατά την γνώμη μας ηδημοσίευσή σας  δεν είναι σύμφωνη με ταπρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας. Οιαπόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στην Ιστοσελίδα μας, δεναντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

 

Ο ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΣ

Εάν επιλέξετε, ή σας παρασχεθεί κωδικόςαναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, ως μέρος τηςδιαδικασίας ασφαλείας, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις πληροφορίες αυτές ωςεμπιστευτικές. Δεν πρέπει να τα μεταβιβάζετε σε οποιονδήποτε τρίτο.

Έχουμε το δικαίωμα νααπενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή  κωδικό πρόσβασης, ο οποίος είτε έχει επιλεγείαπό εσάς  είτε έχει χορηγηθεί από εμάς,ανά πάσα στιγμή, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας, έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτεμε οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης.

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότικάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τονκωδικό σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, χρησιμοποιώντας την ΣελίδαΥποστήριξης στην Σελίδα Υποστήριξης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Είμαστε ο ιδιοκτήτης και οκάτοχος της άδειας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδαμας, και στα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτή. Τα έργα αυτά προστατεύονται από τηνομοθεσία και τις συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Όλααυτά τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένααντίγραφο, και να κατεβάσετε αποσπάσματα, από οποιαδήποτε σελίδα (ες) από την Ιστοσελίδαμας για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να επιστήσει την προσοχή των άλλωνμέσα στον οργανισμό σας στο υλικό που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα μας.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε ταπραγματικά ή ψηφιακά αντίγραφα από οποιοδήποτε υλικό έχετε εκτυπώσει ήκατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτεεικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες εικόνας ή ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά χωριστάαπό το συνοδευτικό τους κείμενο.

Η κατάσταση μας (και των τυχόναναγνωρισμένων συμβαλλομένων) όπως οι συντάκτες του υλικού στην Ιστοσελίδα μαςθα πρέπει πάντα να αναγνωρίζονται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτεοποιοδήποτε μέρος από τα υλικά στην Ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς,χωρίς να έχετε σχετική άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ήκατεβάσετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας μας, κατά παράβαση των παρόντωνόρων χρήσης, θα παύσει αμέσως το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδαμας, και θα πρέπει, κατά την κρίση μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τααντίγραφα των υλικών που έχετε κάνει.

 

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμετην Ιστοσελίδα μας τακτικά, και μπορούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενό τουοποιαδήποτε στιγμή. Αν παραστεί ανάγκη, μπορεί να αναστείλουμε την πρόσβασηστην Ιστοσελίδα μας, ή να την "κλείσουμε" επ’ αόριστον. Οποιοδήποτεαπό το υλικό στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να είναι παρωχημένο σε μια δεδομένηστιγμή, και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε το εν λόγω υλικό. Δενεγγυόμαστε, ότι η Ιστοσελίδα μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτής, είναιαπαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις.

 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Το υλικό που παρουσιάζεται στηνιστοσελίδα μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, ή προϋποθέσεις ως προς την ακρίβειάτου. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, και τρίτοι που συνδέονται μεεμάς αποποιούμεθα ρητά:

Όλων των  προϋποθέσεων, εγγυήσεων και άλλων όρων πουδιαφορετικά θα μπορούσαν να προβλέπονται από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή τηνδικαιοσύνη.

Οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν άμεση,έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη σεσχέση με την Ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τααποτελέσματα της χρήσης του δικτυακού μας τόπου, οποιασδήποτε ιστοσελίδας πουσυνδέεται με αυτόν και κάθε υλικού που δημοσιεύεται σε αυτόν,συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να αποτελεί περιοριστική απαρίθμηση, καμίας ευθύνηςγια:

απώλεια εισοδήματος ή εσόδων

απώλεια εργασίας

απώλεια κερδών ή συμβάσεων

απώλεια των προσδοκώμενων κερδών

απώλεια δεδομένων

απώλεια υπεραξίας

σπατάλη διαχείρισης ή χρόνουεργασίας και

οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιάοποιουδήποτε είδους, με όποιο τρόπο και αν προκλήθηκε από αδικοπραξία(συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση της σύμβασης ή άλλως, ακόμη καιαν ήταν προβλεπτή,

υπό την προϋπόθεση, ότι ο όροςαυτός δεν εμποδίζει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία σε ενσώματα αγαθά σας ήοποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν αποκλείονται απόοποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μαςγια θάνατο ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από δική μας αμέλεια, ούτε τηνευθύνη μας για απάτη ή δόλια παραπλάνηση, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δενμπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κανείς από αυτούς τους ΌρουςΧρήσης επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίεςσχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική μας για την Προστασία ΠροσωπικώνΔεδομένων. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με την εν λόγωεπεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβήΙΟΙ,ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ


          Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της Ιστοσελίδας μας, εισαγάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, σκουλήκια, ‘’βόμβες’’ λογικής ή άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, στον οποίο βρίσκεται αποθηκευμένη ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να επιτίθεστε στην Ιστοσελίδα μας μέσω επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών ή κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών.


Με την παραβίαση της διάταξης αυτής, διαπράττετε ποινικό αδίκημα. Μπορούμε να αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής τάξης κα