ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΟΕΒΕ


 


ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ


Συγχαρητήρια για την επιλογή του κινητού σας τηλεφώνου !


Πιστεύουμε ότι θα μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από την επιλογή σας.


Το τηλέφωνό σας διαθέτει εγγύηση για οποιοδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία ισχύει για μια περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που καθορίζεται στην πρώτη απόδειξη λιανικής πώλησης.


Οι όροι της εγγύησης ισχύουν, επίσης, για τη μπαταρία και τα όλα τα συνωδά στο κουτί συσκευασίας αξεσουάρ (φορτιστές, καλώδια, ακουστικά).


Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγύησης, θα πρέπει να ενημερώσετε τον προμηθευτή σας (ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης) χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση και το αργότερο εντός 7 ημερών, για τυχόν ελαττώματα ή δυσλειτουργίες , παρουσιάζοντας την απόδειξη Λιανικής πώλησης που σας δόθηκε με την αγορά του τηλεφώνου σας. Ο προμηθευτής ή το κέντρο επισκευής θα αποφασίσει αν θα γίνει αντικατάσταση ή επιδιόρθωση ολόκληρου ή τμήματος του τηλεφώνου ή του αξεσουάρ που παρουσιάζει ελάττωμα.


Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος των εξαρτημάτων και της εργασίας αλλά όχι το κόστος μεταφοράς από / προς το κέντρο επισκευής.


Η επισκευή με τους όρους της παρούσας εγγύησης, και ιδιαίτερα η αποκατάσταση, η τροποποίηση ή αντικατάσταση είδους, περιλαμβάνει εγγύηση ΠΕΝΤΕ (5) μηνών.


Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα ή βλάβες του κινητού τηλεφώνου και/ή των αξεσουάρ, τα οποία οφείλονται στα ακόλουθα:Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Προμηθευτής παρέχει εγγυήσεις για μη ορατά ελαττώματα του προϊόντος (εγγενή ελαττώματα στο σχεδιασμό, κατασκευή, κτλ).


Οι ανωτέρω διατάξεις αποτελούν τις μόνες αξιώσεις που δικαιούστε να υποβάλετε έναντι του κατασκευαστή και του προμηθευτή σε περίπτωση ελαττωμάτων στο τηλέφωνο ή το αξεσουάρ.


Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, έγγραφες ή προφορικές, πέραν της παρούσας έντυπης περιορισμένης εγγύησης.


ΟΕΒΕ Electric Hellas A.E.  :  5Ο Χιλιόμετρο Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη


                                               Τηλ. Κέντρο : 2310 752 550  &  2310 752 127                                Φαξ : 2310 753 107


                                               Κέντρο τεχνικής υποστήριξης  :  2310 752 550  &  2310 752 127   -   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 13      


Πληροφορίες ασφαλείας


Οι παρούσες πληροφορίες ασφαλείας περιλαμβάνουν περιεχόμενο που αφορά συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Κάποιο μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να μην ισχύει για τη δική σας συσκευή. Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας που αφορούν τη συσκευή σας πριν την χρησιμοποιήσετε.


 


           Προειδοποίηση


Αποτυχία συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο


Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες


Μη ασφαλείς συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.


Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο


Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο λόγω ηλεκτροπληξίας.


Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος


Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.


Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια


Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.


Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή τη συσκευή


Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά, ή ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή έκρηξη της μπαταρίας.


Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε υπαίθριο χώρο κατά τη διάρκεια καταιγίδας


Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της συσκευής.


 


Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή


• Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.


Ενδέχεται επίσης να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.


• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία και φορτιστή εγκεκριμένα από την κατασκευάστρια εταιρία, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατή μπαταρία και φορτιστής μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.


• Η κατασκευάστρια εταιρία δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την ίδια.


 


Μην εκθέτετε το φορτιστή ή τη συσκευή σε πτώσεις ή προσκρούσεις


Μεταχειριστείτε και απορρίψτε τη συσκευή και το φορτιστή με προσοχή


• Μην πετάτε ποτέ την μπαταρία ή τη συσκευή στη φωτιά. Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία ή τη συσκευή επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Η συσκευή ενδέχεται να εκραγεί αν υπερθερμανθεί.


Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένης μπαταρίας ή συσκευής.


• Ποτέ μην σπάτε και μην τρυπάτε τη συσκευή.


• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.